Hasící přístroje INFO
Všechny námi nabízené
hasicí přístroje
jsou výhradně od
českých výrobců
Informace k požární ochraně
ZDARMA
BOZP, tabulky rizik - logo
FoggyStop
Hasicí přístroje Shop
TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104, 703 00 Ostrava. Tel.: 596 123 556
Video katalog
Hledat

Podrobné informace o hasícících přístrojích a požární ochraně
Nejnovější produkty na hasící přístroje shop

Nejnovější produkty z hasící přístroje SHOP

0 Informace k hasícím přístrojům a požární ochraně
0
Hasicí přístroje - info k umístění
1
Kontroly a údržba pro hasicí přístroje
0
Označení a vybavení pro hasicí přístroje
1
Základní informace pro hasicí přístroje
0
Použití hasicích přístrojů podle druhu hasiva


1
Požární poplachové směrnice
0
Základní hasební látky pro hasicí přístroje,účinky
1
Dokumentace požární ochrany 1 Hasicí přístroje - Katalog a požáry na HD video
0
Školení a hasicí přístroje 0 Preventivní požární prohlídky 1 Odborná způsobilost na úseku požární ochrany

Hasicí přístroje a výrobky pro požární ochranu v přehledném video e-shopu za internetové ceny


Kompletní informace pro hasicí přístroje a výrobky pro požární ochranu, HD videa, filmy o možnostech použití hasicí techniky, požáry na video ke každému výrobku. Snadný výběr hasicího přístroje za nejlepší ceny na trhu. Naše moderní hasicí přístroje s vysokou účinností ochrání Váš majetek, životy při použití v první fázi rozvoje požáru. Jen ten kdo to zažil si dokáže představit bezmoc člověka bez hasicího přístroje při zjištění požáru. O hašení bez hasicího přístroje a proč je nutné mít hasicí přístroje také vypráví náš HD film. Snadno si vyberete hasicí přístroje pro průmysl, hasicí přístroje pro domy a byty i hasicí přístroje pro automobily.
Hasicí přístroje - informace - použití

V roce 2008 bylo evidováno 4.760 požárů to znamená, že asi v každé třísté budově České Republiky hořely požáry. K tomu je nutné připočítat požáry, které byly uhašeny hasicími přístroji bez asistence Hasičského záchranného sboru a nebyly nahlášeny. Hasicí přístroje moderní konstrukce jsou velmi účinné a v první fázi rozvoje požáru lze jimi uhasit i poměrně rozvinutý požár, pokud je omezen na plochu několika m2. Pro představu se podívejte na filmy s ukázkami hašení požáru pomocí hasícího přístroje. Například 5 litrů benzínu rozlitého na ploše 1 m2 lze pomocí hasicího přístroje uhasit během několika vteřin. Zkuste si představit, jak by jste hasili podobný požár bez hasicího přístroje.

Mnoho lidí považuje hasicí přístroje za zbytečné, zejména je podceňují v rodinných domech, bytech a automobilech. Když bude hořet zavoláme hasiče. Ovšem právě v domech, bytech je velké množství vysoce hořlavých syntetických hmot a vláken a k vyhoření celé místnosti může dojít během několika minut. Hasiči pak po příjezdu se mohou jen pokusit o to, aby se požár nerozšiřoval. Přitom hasicí přístroje lze velmi snadno a jednoduše použít.

Rizikové faktory vzniku požáru

Zjednodušeně řečeno, pro vznik požáru jsou nutné 3 podmínky:

1. Hořlavá látka

2. Kyslík

3. Zdroj zapálení

První dvě podmínky jsou splněny téměř ve všech prostorách domů, bytů i firemních prostor.
Vyjímkou jsou snad jen chráněné únikové cesty popř. jiné prostory bez hořlavých látek.

Rizikovými faktory pro zdroj zapálení jsou:

- topidla nebo jiné zdroje sálavého tepla
- elektrická zařízení
- práce v kuchyni
- otevřený oheň (svíčky)
- kouření
- děti
- starší osoby
- práce při kterých vznikají jiskry
- svařování, letování a broušení el. bruskou
- nahřívání živic (asfaltu, lepenek)
- dům bez bleskosvodu (ochrany před atmosférickou elektřinou)
- vytápění krbem nebo pevnými palivy
- karma, nebo jiné zařízení pro spotřebu plynů spalováním
- prskavky, rachejtle, ohňostroje, dělbuchy
- podomácku vyrobené elektrické přístroje a spotřebiče
- všechny pracovní procesy a zařízení, jejichž použitím vzniká zápalná teplota, jiskry


Rizikovým faktorem hořlavé látky je:

- natírání nebo stříkání laky s obsahem hořlavých látek
- používání sprejů hnaných hořlavými plyny (např. butanem)
- lepení lepidly obsahujícími organická rozpouštědla
- odmaš´tování hořlavými látkami (benzín, líh)
- usazený organický prach
- zvířený prach, jemné částečky látek ( snadno může vzplanout nebo vybuchnout i prach z látek, které jsou jinak nesnadno hořlavé - cukr, pudr, mouka ale i hliník nebo pyroforické železo)
- seno a organické látky u kterých může dojít k "zapaření" a samovznícení

Obecně jsou hořlavé kapaliny, plyny a prachy nebezpečnější, neboť pro jejich zapálení a vzniku požáru postačuje mnohem menší energie. Mnohé plyny a páry hořlavých látek mohou vzplanout nebo vybuchnout jen při styku s jiskrou statické elektřiny vzniklé při tření oděvů. Za určitých okolností může dojít i k samovznícení některých látek.

Pokud se u vás vyskytují některé z rizikových faktorů vzniku požáru, je vybavení hasicím přístrojem velmi žádoucí i pokud není předepsáno obecně závazným právním předpisem.

Ve městech, kde v historii došlo k více katastrofálním požárům, například v Londýně je otázkám požární ochrany věnována mnohem větší pozornost. Hasicí přístroje jsou výrazně označeny, na viditelných místech a všudy přítomné informační bezpečnostní tabulky a cedule vás upozorňují na zákazy a chování při vzniku požáru.


pozadi
Požární hlásič X-Sense DS31 se zárukou 10 let
Požární hlásič X-Sense DS31 se zárukou 10 let

Obsahuje speciální baterie s výdrží 10 let.
pozadi
1kg - Práškový hasící přístroj do auta
1kg - Práškový hasící přístroj do auta

Spolehlivý hasicí přístroj
do auta - dobře skladný
přáškový 1kg
e-safetyshop

Hasicí přístoje pěnové | Hasicí přístoje práškové | Hasicí přístoje sněhové - CO2 | Hasicí přístoje vodní | Detektory | Hlásiče | Seznam hasicí přístroje shop
Povinnosti při používání některých spotřebičů k zamezení vzniku požárů | Cvičný požární poplach | Třídy požárů - požáry | Hořlavé látky v únikových cestách a požáry
Druhy a kontrola hasicích přístrojů | Dokumentace požární ochrany

HASICÍ PŘÍSTOJE a požáry na HD video | KONTAKT