Hasící přístroje INFO
Všechny námi nabízené
hasicí přístroje
jsou výhradně od
českých výrobců
Informace k požární ochraně
ZDARMA
BOZP, tabulky rizik - logo
FoggyStop
Hasicí přístroje Shop
TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104, 703 00 Ostrava. Tel.: 596 123 556
Video katalog
Hledat
Karneval Monkeys z Chamuly na ohni náhled
Karneval Monkeys z Chamuly na ohni
Festivalové ohňostroje... náhled
Festivalové ohňostroje...
Práškový hasicí přístroj 1kg do auta - s KONTROLOU náhled
Práškový hasicí přístroj 1kg do auta - s KONTROLOU
e-safetyshop

Hasicí přístoje pěnové | Hasicí přístoje práškové | Hasicí přístoje sněhové - CO2 | Hasicí přístoje vodní | Detektory | Hlásiče | Seznam hasicí přístroje shop
Povinnosti při používání některých spotřebičů k zamezení vzniku požárů | Cvičný požární poplach | Třídy požárů - požáry | Hořlavé látky v únikových cestách a požáry
Druhy a kontrola hasicích přístrojů | Dokumentace požární ochrany

HASICÍ PŘÍSTOJE a požáry na HD video | KONTAKT

CVIČNÝ POŽÁRNÍ POPLACH

Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli činnosti.
 
Stanoví-li tak schválené posouzení požárního nebezpečí (pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím) nebo organizační směrnice pro zabezpečení požární ochrany (pro činnosti se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím), prověřuje se formou cvičného požárního poplachu:

- účinnost požárních poplachových směrnic,

- úplnost a správnost požárního evakuačního plánu.

 
Cvičný požární poplach se provádí nejméně jednou za rok a jeho vyhlášení se předem oznámí příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje.
 
 
Cvičný požární poplach tedy prověřuje zejména:

- způsob vyhlášení požárního poplachu (pro zaměstnance, HZS, obsluhu požárně bezpečnostních zařízení, pro další přítomné osoby apod.),

- postup při vyhlášení poplachu (evakuace, zdolávání požáru),

- telefonní čísla uvedená v požární dokumentaci a jejich správnost (čísla tísňového volání, pohotovostní a havarijní služby – zejména v případech, kdy je nutná předvolba pro volání z daného objektu),

- dostupnost a viditelnost požární dokumentace a značení (požární poplachové směrnice, evakuační plán, značení únikových cest a východů, bezpečnostní a výstražné tabulky),

- dostupnost, viditelnost a provozuschopnost přenosných hasicích přístrojů a hydrantů,

- činnost osob odpovědných za organizaci evakuace osob, zvířat a majetku (usměrňování pohybu osob, shromažďování na určeném místě, kontrola počtu evakuovaných osob a zvířat, střežení materiálu apod.),

- činnost dalších osob, které mají v případě požárního poplachu přidělený určitý úkol,

- způsob zajištění první pomoci postiženým,

- funkčnost věcných prostředků požární ochrany (osobní ochranné prostředky, prostředky pro záchranu a evakuaci osob, spojovací a komunikační prostředky apod.),

- funkčnost požárně bezpečnostních zařízení (elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, stabilní hasicí zařízení, protivýbuchové zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla, požární klapky, požární ucpávky, evakuační rozhlas, požární dveře apod.)

 
Dále se při cvičném požárním poplachu prověřují konkrétní činnosti a postupy, které vycházejí ze schválené požární dokumentace objektu, pro který se cvičný poplach vyhlašuje.