Hasící přístroje INFO
Všechny námi nabízené
hasicí přístroje
jsou výhradně od
českých výrobců
Informace k požární ochraně
ZDARMA
BOZP, tabulky rizik - logo
FoggyStop
Hasicí přístroje Shop
TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104, 703 00 Ostrava. Tel.: 596 123 556
Video katalog
Hledat
Hasicí přístroje vodní
Tyto hasicí přístroje se používají na hašení pevných látek, které hoří plamenem nebo žhnou. Například dřevo, uhlí, papír... Vodní hasicí přístroje jsou používány v kancelářích, skladech, provozních budovách apod. Hasicí přístroje nejsou použitelné na elektrická zařízení pod napětím. Jeho hasební účinek je především ochlazování. Protimrazová úprava tohoto hasicího přístroje umožňuje používání přístroje i v zimě.

Hasicí přístroje vodní

pozadi
Vodní hasicí přístroje 9L (VQ9PCZ)
Vodní hasicí přístroje 9L (VQ9PCZ)

Tento hasicí přístroj se používá
u hašení běžných materiálů,
které hoří jasým plamenem.
e-safetyshop

Hasicí přístoje pěnové | Hasicí přístoje práškové | Hasicí přístoje sněhové - CO2 | Hasicí přístoje vodní | Detektory | Hlásiče | Seznam hasicí přístroje shop
Povinnosti při používání některých spotřebičů k zamezení vzniku požárů | Cvičný požární poplach | Třídy požárů - požáry | Hořlavé látky v únikových cestách a požáry
Druhy a kontrola hasicích přístrojů | Dokumentace požární ochrany

HASICÍ PŘÍSTOJE a požáry na HD video | KONTAKT