Hasící přístroje INFO
Všechny námi nabízené
hasicí přístroje
jsou výhradně od
českých výrobců
Informace k požární ochraně
ZDARMA
BOZP, tabulky rizik - logo
FoggyStop
Hasicí přístroje Shop
TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104, 703 00 Ostrava. Tel.: 596 123 556
Video katalog
Hledat
Hasicí přístroje pěnové

Tyto hasicí přístroje jsou určeny k hašení požárů pevných a kapalných látek. Pěnové hasicí přístroje se nejčastěji používají v těžkém průmyslu. Tyto hasicí přístroje chrání životní prostředí. Pěnové hasicí přístroje nejsou vhodné k hašení elektrických zařízení pod napětím. Hasicí přístroje nesmí být umístěny v prostorách kde je teplota pod bodem mrazu.

Hasicí přístroje pěnové

pozadi
Pěnové hasicí přístroje 9kg (PQ6PCZ)
Pěnové hasicí přístroje 9kg (PQ6PCZ)

Používáte a skladujete hořlavé
kapaliny jako jsou například
benzíny, nafty či oleje? Kupte
si tento pěnový přístroj.
e-safetyshop

Hasicí přístoje pěnové | Hasicí přístoje práškové | Hasicí přístoje sněhové - CO2 | Hasicí přístoje vodní | Detektory | Hlásiče | Seznam hasicí přístroje shop
Povinnosti při používání některých spotřebičů k zamezení vzniku požárů | Cvičný požární poplach | Třídy požárů - požáry | Hořlavé látky v únikových cestách a požáry
Druhy a kontrola hasicích přístrojů | Dokumentace požární ochrany

HASICÍ PŘÍSTOJE a požáry na HD video | KONTAKT