Hasící přístroje INFO
Všechny námi nabízené
hasicí přístroje
jsou výhradně od
českých výrobců
Informace k požární ochraně
ZDARMA
BOZP, tabulky rizik - logo
FoggyStop
Hasicí přístroje Shop
TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104, 703 00 Ostrava. Tel.: 596 123 556
Video katalog
Hledat
Hasicí přístroje sněhové
Tyto hasicí přístroje lze použít v průmyslu, rozvodnách elektrické energie, laboratořích ale i na elektropřístroje. Při použití hasicího přístroje se musí držet za držadlo, nikoli přímo za hubici. Hasivo má při hašení -30°C. Výhodou je, že po hašení nezůstanou na místě požáru žádné hasební látky. Proto jsou tyto hasicí přístroje ideální k hašení elektrických zařízení. Další výhodou u tohoto typu hasicích přístrojů je proudnice, která vám usnadní hašení cíleným proudem hasiva na místo požáru.

Hasicí přístroje sněhové - CO2

pozadi
Sněhové hasicí přístroje 5 kg (SQ5PCZ)
Sněhové hasicí přístroje 5 kg (SQ5PCZ)

Tyto hasicí přístroje se velmi
často používají v průmyslu.
Nejvhodnější jsou k uhašení
rozvoden el. energie apod.
pozadi
Sněhové hasicí přístroje 2 kg (SQ2PCZ)
Sněhové hasicí přístroje 2 kg (SQ2PCZ)

Uplatnění nacházejí tyto hasicí
přístroje v průmyslu. Nejvíce se
používají k hašení elektrických
přístrojů a rozvodů el. energie
e-safetyshop

Hasicí přístoje pěnové | Hasicí přístoje práškové | Hasicí přístoje sněhové - CO2 | Hasicí přístoje vodní | Detektory | Hlásiče | Seznam hasicí přístroje shop
Povinnosti při používání některých spotřebičů k zamezení vzniku požárů | Cvičný požární poplach | Třídy požárů - požáry | Hořlavé látky v únikových cestách a požáry
Druhy a kontrola hasicích přístrojů | Dokumentace požární ochrany

HASICÍ PŘÍSTOJE a požáry na HD video | KONTAKT